- صفحه اول***ارتباط با ریاست دانشگاه *** معرفی دانشگاه *** برنامه ريزي كلاسی و میانترم *** آموزش *** بخشنامه و اطلاعیه ها ***RSS 2.0
  

دانلود رایگان نمونه سوال پیام نور کلیه رشته ها نیمسال دوم ۸۹-۸۸ 

بخش اول : نمونه سوالات پیام نور دروس عمومی کلیک کنید
بخش دوم : نمونه سوالات پیام نور رشته کامپیوتر ، فناوری اطلاعات ، علوم کامپیوتر کلیک کنید
بخش سوم : نمونه سوالات پیام نور دروس رشته حقوق کلیک کنید
بخش چهارم : نمونه سوالات پیام نور دروس رشته مدیریت کلیک کنید
بخش پنجم : نمونه سوالات پیام نور دروس رشته حسابداری کلیک کنید
بخش ششم : نمونه سوالات پیام نور دروس رشته صنایع ، پروژه ، اجرایی کلیک کنید
بخش هفتم : نمونه سوالات پیام نور دروس رشته شیمی کلیک کنید
بخش هشتم : نمونه سوالات پیام نور دروس رشته کشاورزی کلیک کنید
بخش نهم : نمونه سوالات پیام نور دروس رشته زیست شناسی کلیک کنید
بخش دهم : نمونه سوالات پیام نور دروس رشته مترجمی کلیک کنید
بخش یازدهم : نمونه سوالات پیام نور دروس رشته فیزیک کلیک کنید
بخش دوازدهم : نمونه سوالات پیام نور دروس رشته ادبیات کلیک کنید
بخش سیزدهم : نمونه سوالات پیام نور دروس رشته آمار و ریاضی کلیک کنید
بخش چهاردهم : نمونه سوالات پیام نور دروس رشته روانشناسی کلیک کنید
بخش پانزدهم : نمونه سوالات پیام نور دروس رشته مدیریت جهانگردی کلیک کنید
بخش شانزدهم : نمونه سوالات پیام نور دروس رشته علوم سیاسی کلیک کنید
بخش هفدهم : نمونه سوالات پیام نور دروس رشته اقتصاد کلیک کنید
بخش هجدهم : نمونه سوالات پیام نور دروس رشته الهیات کلیک کنید
بخش نوزدهم : نمونه سوالات پیام نور دروس رشته تاریخ کلیک کنید
بخش بیستم : نمونه سوالات پیام نور دروس رشته زمین شناسی کلیک کنید
بخش بیستم و یکم : نمونه سوالات پیام نور دروس رشته کتابداری کلیک کنید
بخش بیستم و دوم : نمونه سوالات پیام نور دروس رشته علوم اجتماعی کلیک کنید
بخش بیستم و سوم : نمونه سوالات پیام نور دروس رشته علوم تربیتی کلیک کنید


دانلود رایگان نمونه سوال پیام نور کلیه رشته ها نیمسال اول ۸۹-۸۸ 
بخش اول : نمونه سوالات پیام نور دروس عمومی کلیک کنید
بخش دوم : نمونه سوالات پیام نور رشته کامپیوتر کلیک کنید
بخش سوم : نمونه سوالات پیام نور رشته حقوق کلیک کنید
بخش چهارم : نمونه سوالات پیام نور رشته حسابداری کلیک کنید
بخش پنجم: نمونه سوالات پیام نور رشته مدیریت کلیک کنید
بخش ششم : نمونه سوالات پیام نور رشته صنایع - پروژه - اجرایی کلیک کنید
بخش هفتم : نمونه سوالات پیام نور رشته زمین شناسی کلیک کنید
بخش هشتم : نمونه سوالات پیام نور رشته کشاورزی - محیط زیست - علوم دامی کلیک کنید
بخش نهم : نمونه سوالات پیام نور رشته شیمی کلیک کنید
بخش دهم : نمونه سوالات پیام نور رشته روانشناسی کلیک کنید
بخش یازدهم : نمونه سوالات پیام نور رشته الهیات کلیک کنید
بخش دوازدهم : نمونه سوالات پیام نور رشته آمار و ریاضی کلیک کنید
بخش سيزدهم : نمونه سوالات پیام نور رشته زيست شناسي کلیک کنید
بخش چهاردهم : نمونه سوالات پیام نور رشته مترجمی - ادبیات انگلیسی کلیک کنید
بخش پانزدهم : نمونه سوالات پیام نور رشته علوم اجتماعی کلیک کنید
بخش شانزدهم : نمونه سوالات پیام نور رشته ادبیات فارسی کلیک کنید
بخش هفدهم : نمونه سوالات پیام نور رشته جغرافیا کلیک کنید
بخش هجدهم : نمونه سوالات پیام نور رشته علوم تربیتی کلیک کنید
بخش نوزدهم : نمونه سوالات پیام نور رشته فیزیک کلیک کنید


دانلود رایگان نمونه سوال پیام نور کلیه رشته ها نیمسال دوم ۸۷-۸۸
بخش اول : نمونه سوالات پیام نور رشته حقوق کلیک کنید
بخش دوم : نمونه سوالات پیام نور رشته کامپیوتر کلیک کنید
بخش سوم : نمونه سوالات پیام نور رشته علوم سیاسی کلیک کنید
بخش چهارم : نمونه سوالات پیام نور رشته فیزیک کلیک کنید
بخش پنجم : نمونه سوالات پیام نور رشته کتابداری کلیک کنید
بخش ششم : نمونه سوالات پیام نور رشته کشاورزی کلیک کنید
بخش هفتم : نمونه سوالات پیام نور رشته شیمی کلیک کنید
بخش هشتم : نمونه سوالات پیام نور رشته جغرافیا  کلیک کنید
بخش نهم : نمونه سوالات پیام نور رشته علوم اجتماعی کلیک کنید

 دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور + پاسخنامه
تمام نمونه سوالات این بخش به همراه پاسخنامه می باشند که به مرور زمان اضافه می شوند 
بخش اول نمونه سوالات و پاسخنامه: رشته کامپیوتر کلیک کنید
بخش دوم نمونه سوالات و پاسخنامه: رشته مدیریت کلیک کنید
بخش سوم نمونه سوالات و پاسخنامه: رشته آمار کلیک کنید
بخش چهارم نمونه سوالات و پاسخنامه: رشته کشاورزی کلیک کنید
بخش پنجم نمونه سوالات و پاسخنامه: رشته حسابداری کلیک کنید
بخش ششم نمونه سوالات و پاسخنامه: رشته صنایع کلیک کنید
بخش هفتم نمونه سوالات و پاسخنامه: رشته شیمی کلیک کنید
بخش هشتم نمونه سوالات و پاسخنامه: رشته مترجمی کلیک کنید
بخش نهم نمونه سوالات و پاسخنامه: رشته مدیریت و اقتصاد کلیک کنید


بیشتر
 

شماره تلفن های دانشگاه پیام نور   جلفا

ردیف

مسئولین

شماره تماس مستقیم و گویا

داخلی

1

ریاست

3023837

-

111

2

مسئول اداری

3026011

5

106

3

مسئول آموزش و برنامه ریزی

3026012

1

102

4

مسئول امور مالی

3026499

4

105

5

مسئول رایانه

3026400

9

110

6

مسئول فرهنگی

3026451

8

109

7

امور شهریه و کارپردازی

3026010

3024233

6

 

107

8

مسئول فارغ التحصیلان  و کارشناس رشته الهیات

3026010

3024233

2

103

9

کارشناس رشته های اقتصاد،علوم سیاسی و صنایع

و حقوق

۳۰۲۶۴۵۱

3026010

3024233

 

8

 

 

109

10

کارشناس رشته های ادبیات فارسی و مدیریت کلیه گرایش ها و مهندسی مدیریت اجرایی

3026010

3024233

3

 

104

11

سایت و کارشناس رشته های علوم اجتماعی،کامپیوتر و حسابداری و فناوری اطلاعات

3026010

3024233

9

 

110

13

هیات علمی علوم اجتماعی و الهیات

3026010

3024233

-

 

115

14

هیات علمی مدیریت،حسابداری و علوم سیاسی

3026010

3024233

-

 

116

15

هیات علمی زبان و ادبیات فارسی

3026010

3024233

-

 

117

دستگاه سانترال

3026010

3024233

0

 

-

آدرس پستی: جلفا،منطقه آزاد تجاری –صنعتی ارس،بلوار رسالت،جنب شهرک

 مسکونی گمرک کدپستی: 14463-54417


بیشتر
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ است